Foram encontrados 9 sinónimos nos 1 grupos
1
Significado: stödåtgärd [n]
understöd {n}, subvention (u), subsidier, premium (invariable), garanti (u), säkerhet (u), borgen {n}, backning, stöd {n}

backning - sinónimos de backning - palavras em Sueco relacionadas com backning