Foram encontrados 10 sinónimos nos 1 grupos
1
Significado: stöda [v]
ge stöd, stötta, stadga (u), staga, proppa upp, uppbära, hålla uppe, spjäla (u), förse med stödpelare, stödja

Sinónimos de förse

Foram encontrados 4 sinónimos nos 4 grupos

Sinónimos de med

Foram encontrados 4 sinónimos nos 4 grupos

Sinónimos de stödpelare

Foram encontrados 1 sinónimos nos 1 grupos

Palavras semelhantes a förse med stödpelare

förse med stödpelare - sinónimos de förse med stödpelare - palavras em Sueco relacionadas com förse med stödpelare