Foram encontrados 13 sinónimos nos 1 grupos
1
Significado: stocka sig [v]
tjockna, hämmas, upphöra att flyta, dämmas upp, kvävas, tilltäppas, skocka sig, anhopas, stå stilla, stagnera, bilda flaskhals, strejka, stocka

Sinónimos de upphöra

Foram encontrados 17 sinónimos nos 14 grupos

Sinónimos de flyta

Foram encontrados 6 sinónimos nos 5 grupos

Palavras semelhantes a upphöra att flyta

upphöra att flyta - sinónimos de upphöra att flyta - palavras em Sueco relacionadas com upphöra att flyta