Foram encontrados 14 sinónimos nos 1 grupos
1
Significado: höja sig [v]
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Sinónimos de tränga

Foram encontrados 10 sinónimos nos 9 grupos

Sinónimos de upp

Foram encontrados 1 sinónimos nos 1 grupos

ᐅ Ver todos os sinônimos de tränga upp | Significados e palavras semelhantes