Foram encontrados 7 sinónimos nos 1 grupos
 1. 1
  Significado: lyfta
  vara lastad med föra med sig bringa transportera släpa på kånka på bära

Sinónimos de vara

Foram encontrados 225 sinónimos nos 24 grupos
 • 1
  Significado: ställa sig
  förhålla sig bete sig handla vara stiga upp resa sig träda fram
  fatta posto göra sig låtsas leka spela ställa
 • 2
  Significado: äga rum
  pågå räcka vara stå
 • 3
  Significado: hålla till
  vistas vara uppehålla sig
  ha sitt tillhåll hänga hålla
 • 4
  Significado: behov
  nödvändighetsvara förråd vara livsmedel proviant
  viktualier rekvisita nödtorft förnödenhet

Sinónimos de med

Foram encontrados 34 sinónimos nos 4 grupos
 • 1
  Significado: iakttagande
  vaken påpasslig observant aktgivande lyssnande koncentrerad spänd på sin vakt
  inriktad på som har ögonen med sig andäktig intresserad med skärpt uppmärksam
 • 2
  Significado: och
  jämte med därtill ytterligare samt
 • 3
  Significado: för
  pro via med medelst -ledes
  genom om per
 • 4
  Significado: skena
  jämte inräknat plus samt med

ᐅ Ver todos os sinônimos de vara lastad med | Significados e palavras semelhantes

Sinónimos anteriores e posteriores vara lastad med

 • vara konstituerad
 • vara konstruerad för
 • vara konvalescent
 • vara korrekt
 • vara kritiskt
 • vara kund hos
 • vara kvar
 • vara kvick i vändningarna
 • vara kär
 • vara kär i
 • vara lastad med
 • vara lat
 • vara ledsen
 • vara ledsen för
 • vara lierad med
 • vara lik
 • vara likgiltig för
 • vara likställd med
 • vara liktydig med
 • vara liktydigt med
 • vara likvärdig med